Impresum

KLINČEK – digitalni školski list učenika OŠ Sveti Petar Orehovec

šk. god 2023./2024. – ISSN 1849-2312

Adresa mrežnog mjesta: www.klincek.com Upute za pregledavnje i pretraživanje sadržaja u školskom digitalnom listu Klinček
 Adresa uredništva: OŠ Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 OREHOVEC
Telefon: 048-856-257 E-mail: ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr  Za izdavača: prof. Stjepan Lučki, ravnatelj  Glavni urednik: Lucija Vukoić, 8.a   Odgovorna urednica i administrator: Stojanka Lesički  Učitelji suradnici: Emina Baričević, Dubravka Kos, Marina Golec, Tijana Mamić, Gordana Ščetar  Novinari: Lara Franjčević 5. b; Veronika Višak 5. b; Tihana Miklećić 6. b; Viktorija Marija Blagaj 6. b; Ivona Baričević, 7. a; Manuela Franjčević, 7. a, Ines Martinek, 7. a; Zara Slavi, 7. a; Fran Tukša, 7. a; Ivan Hubina, 7. a; Lucija Peklić, 7. c; Ema Pacur, 7. c; Barbara Dvečko, 8. a; Lucija Srbljinović, 8. a;  Nika Šantić, 8. a; Lucija Vukoić, 8. a; Iva Beloša, 8. b; Magdalena Ivšak, 8. b xxxxxxxxxxx

KLINČEK – digitalni školski list učenika OŠ Sveti Petar Orehovec

šk. god 2022./2023. – ISSN 1849-2312

Adresa mrežnog mjesta: www.klincek.com Adresa uredništva: OŠ Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 OREHOVEC Telefon: 048-856-257 E-mail: ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr Za izdavača: prof. Stjepan Lučki, ravnatelj Glavni urednik: Valerija Puškar, 8.b Odgovorna urednica i administrator: Stojanka Lesički Učitelji suradnici: Emina Baričević, Dubravka Kos, Marina Golec, Tijana Mamić
Novinari: Ivona Baričević, 6. a; Manuela Franjčević, 6. a, Ines Martinek, 6.a; Zara Slavi, 6. a; Fran Tukša, 6. a; Lucija Peklić, 6. c; Ema Pacur, 6. c; Barbara Dvečko, 7. a; Lucija Srbljinović, 7. a;  Nika Šantić, 7. a; Lucija Vukoić, 7. a; Iva Beloša, 7. b; Magdalena Ivšak, 7 .b; Amadea Bošnjak, 8. a; Karla Kos, 8. a; Elizabeta Truščec, 8. a;  Fran Košutić, 8. b;  Lea Hrandek, 8. b; Valerija Puškar, 8. b; Lara Trušček, 8. b;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KLINČEK – digitalni školski list učenika OŠ Sveti Petar Orehovec

šk. god 2021./2022. – ISSN 1849-2312

Adresa mrežnog mjesta: www.klincek.com Adresa uredništva: OŠ Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 OREHOVEC Telefon: 048-856-257 E-mail: ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr Za izdavača: prof. Stjepan Lučki, ravnatelj Glavni urednik: Petra Kušec, 8.b Odgovorna urednica i administrator: Stojanka Lesički Učitelji suradnici: Emina Baričević, Dubravka Kos, Marina Golec, Tijana Mamić Novinari: Ivona Baričević, 5.a; Fran Tukša, 5.a; Ines Martinek 5.a; Ema Pacur, 5.c; Iva Trušček, 5.c; Barbara Dvečko, 6. a;  Nika Šantić, 6.a; Lucija Vukoić, 6.a; Iva Beloša, 6.b; Lana Harča, 6.b; Amadea Bošnjak, 7. a; Karla Kos, 7. a; Elizabeta Truščec, 7.a;  Lea Hrandek 7. b; Valerija Puškar 7. b; Lara Trušček, 7.b; Helena Črnek, 8.a; Laura Ivšak, 8.a; Nela Šantatić 8.a; Anastazija Blagaj, 8. b; Petra Kušec, 8. b; Ivona Siladi, 8. b; xxxxxxxxx

KLINČEK – digitalni školski list učenika OŠ Sveti Petar Orehovec šk. god. 20120./2021. – ISSN 1849-2312

Adresa mrežnog mjesta: www.klincek.com Adresa uredništva: OŠ Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 OREHOVEC Telefon: 048-856-257 E-mail: ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr Za izdavača: prof. Stjepan Lučki, ravnatelj Glavni urednik: Petra Kušec, 7.b Odgovorna urednica i administrator: Stojanka Lesički Učitelji suradnici: Emina Baričević, Dubravka Kos, Marina Golec, Tijana Mamić, Novinari: Ema Pacur, 4. razred; Iva Trušček, 4. razred; Barbara Dvečko, 5. a;  Nika Šantić, 5.a, Lucija Srbljinović, 5.a; Lucija Vukoić, 5.a; Amadea Bošnjak, 6. a; Karla Kos, 6. a;  Lea Hrandek 6. b, Lara Trušček, 6. b; Veronika Puškar 6. b; Anastazija Blagaj, 7. b; Petra Kušec, 7. b; Ivona Siladi, 6. b;  Laura Ivšak, 7.a; Luka Šok, 8.a; Lorena Benčak 8.b; Lea Harča, 8.b; xxxxxxxxxxxxxxxx KLINČEK – list učenika OŠ Sveti Petar Orehovec šk. god. 2019./2020.ISSN 1849-2312 Adresa mrežnog mjesta: www.klincek.com Adresa uredništva: OŠ Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 OREHOVEC Telefon: 048-856-257 E-mail: ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr Za izdavača: prof. Stjepan Lučki, ravnatelj Glavni urednik: Lea Harča, 7.b Odgovorna urednica i administrator: Stojanka Lesički Učitelji suradnici: Emina Baričević, Dubravka Kos, Martina Sokač, Ivana Šiković Novinari: Amadea Bošnjak, 5. a; Karla Kos, 5. a; Sonja Plavec 5. a, Fran Košutić, 5. b;  Lea Hrandek 5. b, Lara Trušček, 5. b; Veronika Puškar 5. b; Ivan Ifšak, 6. a; Nela Šantatić, 6. a, Helena Črnek, 6. a; Anastazija Blagaj, 6. b; Petra Kušec, 6. b; Ivona Siladi, 6. b;  Ines Prepolec, 7.a; Luka Šok, 7.a; Lorena Benčak 7.b; Kristina Šok, 7. b; Magdalena Hubina, 8.a;  Jelana Poljak, 8.c; Iva Šantić, 8.c xxxxxxxxxxxxxxxx KLINČEK – list učenika OŠ Sveti Petar Orehovec šk. god. 2016./2017.ISSN 1849-2312 Adresa mrežnog mjesta: www.klincek.com Adresa uredništva: OŠ Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 OREHOVEC Telefon: 048-856-257 E-mail: ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr Za izdavača: prof. Stjepan Lučki, ravnatelj Glavni urednik: Klaudije Mažar, 8.b Odgovorna urednica i administrator: Stojanka Lesički Učitelji suradnici: Emina Baričević, Dubravka Kos, Darko Kožar, Lidija Marinković, Martina Sokač, Ivana Šiković, Darko Višak Novinari: Lorena Benčak 4.; Lucija Furmeg, 8.c;  Luka Furmeg 6.a; Danijela Hruškovec, 7.b;  Helena Kemenović 5.c; Martina Ivšak, 5.c;  Mihaela Ivanek, 8,c; Gabrijela Jelak, 8.b; Helena Kralj, 7.a;  Emanuela Koretić, 7.a; Klaudije Mažar, 8.b; Nina Mikec, 8.c; Mihaela Miklečić, 8.b ; Sebastijan Orak, Veronika Poljak, 7.b; Marko Puškar, 7.b; Katarina Pacur, 8.c; xxxxxxxxxx KLINČEK – list učenika OŠ Sveti Petar Orehovec šk. god. 2015./2016.ISSN 1849-2312 Adresa mrežnog mjesta: www.klincek.com Adresa uredništva: OŠ Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 OREHOVEC Telefon: 048-856-257 E-mail: ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr Za izdavača: prof. Stjepan Lučki, ravnatelj Glavna urednica: Mihaela Miklečić, 7.b Odgovorna urednica i administrator: Stojanka Lesički Učitelji suradnici: Emina Baričević, Dubravka Kos, Darko Kožar, Lidija Marinković, Martina Sokač, Ivana Šiković, Darko Višak Novinari: Karla Ferenčak, 5.a; Ema Fiket, 5.b; Jasmina Funtak, 7.b; Mihaela Ivanek, 7,c; Helena Kemenović, 4.r.; Helena Kralj, 6.a; Luka Kukelj, 7,c; Klaudije Mažar, 7.b; Mihaela Miklečić, 7.b; Ana-Marija Nemčić, 7.b; Sebastijan Orak, 6.b; Katarina Pacur, 7.c; Marko Puškar, 6.b; Mihaela Šantić, 7.c xxxxxxxxx KLINČEK – list učenika OŠ Sveti Petar Orehovec šk. god. 2014./2015. – ISSN 1849-2312 Adresa uredništva: OŠ Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 OREHOVEC Telefon: 048-856-257 E-mail: ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr Za izdavača: prof. Stjepan Lučki, ravnatelj Glavna urednica: Antonija Kos, 8.a Odgovorna urednica i administrator: Stojanka Lesički Učitelji suradnici: Emina Baričević Kristina Dubravec Marina Golec Andrea Katanović Dubravka Kos Tanja Maltar-Okun Lidija Marinković Mirjana Mekovec Saša Šikić Novinari: Sebastijan Orak, Ema Koretić, Mihaela Ivanek, Klaudije Mažar, Ana-Marija Nemčić, Jasmina Funtak, Gabrijela Jelak, Marija Jelak, Martina Poljak, Ivana Miklečić, Mihaela Miklečić, Katarina Pacur, Karolina Šok, Karla Senko, Sara Orak, Lorena Hubina, Ivana Vrbančić, Josipa Ivšak, Luka Miklečić, Sanela Benčak, Veronika Tomak, Gabrijela Tremski xxxxxxxxxx KLINČEK – list učenika OŠ Sveti Petar Orehovec šk. god. 2013./2014.ISSN 1849-2312 Adresa uredništva: OŠ Sveti Pear Orehovec, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 OREHOVEC Telefon: 048-856-257 E-mail: os-sveti-petar-orehovec-001@skole.htnet.hr Za izdavača: prof. Stjepan Lučki, ravnatelj Glavna urednica: Katarina Pofuk, 8.c Odgovorna urednica i administrator: Stojanka Lesički Lektorica: Đurđica Trakoštanec Učitelji suradnici: Emina Baričević Dubravka Kos Tanja Maltar-Okun Lidija Marinković Mirjana Mekovec Brankica Raguž Darko Višak Uredništvo: Veronika Puškar, 8.c Ana-Marija Ferenčak, 8. a Lucija Hrg, 8. a Lucija Šantić, 8. a Novinari: Marko Puškar, Mihaela Ivanek, Patricija Hlebić, Mihaela Šantić, Klaudije Mažar, Ana-Marija Nemčić, Doroteja Franjčević, Jasmina Funtak, Gabrijela Jelak, Marija Jelak, Martina Poljak, Mihaela Miklečić, Katarina Pacur, Đurin David, Velentina Horvat, Karolina Šok, Karla Senko, Nikolina Ranilović, Ana-Marija Ferenčak, Helena Habijanec, Lucija Hrg, Mihaela Galaš, Katarina Poufk, Veronika Puškar