Vijeće učenika predlaže da se izgradi ograda oko igrališta i iscrta pješački prijelaz pred školom

Vijeće učenika donijelo program rada i raspravljalo o problemu žvakaćih guma Učenik Luka Harča, predsjednik 7. b razreda, smatra da pred školom što prije treba iscrtati pješački prijelaz.  Svoj je prijedlog iznio na sjednici Vijeća učenika održanoj u petak 25. 11. Obrazlažući svoj prijedlog rekao je da je i sam skoro doživio nezgodu pred školom … Continue reading Vijeće učenika predlaže da se izgradi ograda oko igrališta i iscrta pješački prijelaz pred školom