Vijeće učenika predlaže da se izgradi ograda oko igrališta i iscrta pješački prijelaz pred školom

0
194

Vijeće učenika donijelo program rada i raspravljalo o problemu žvakaćih guma

Učenik Luka Harča, predsjednik 7. b razreda, smatra da pred školom što prije treba iscrtati pješački prijelaz.  Svoj je prijedlog iznio na sjednici Vijeća učenika održanoj u petak 25. 11. Obrazlažući svoj prijedlog rekao je da je i sam skoro doživio nezgodu pred školom i da nije jedini. Na sjednici Vijeća učenika Harča je predložio i da se  oko školskog igrališta napravi ograda. – Skoro svaki dan se dešava da  lopta završi daleko dolje u jarku ili na cesti koja prolazi između dvorane i igrališta – kazao je Harča i dometnuo da su  oba njegova prijedloga važna za sigurnost učenika. On  je svoje prijedloge iznio nakon što je Vijeće učenika usvojilo program rada VU za ovu školsku godinu. U spomenutom programu rada upravo je ukazivanje na probleme u školi i predlaganje mogućih rješenja na prvom mjestu u programu.  Vijeće učenika podržalo je Harčine prijedloge te će zapisnik VU proslijediti ravnatelju.

Sjednica Vijeća učenika – 25. 11. 2022.

Prva od aktivnosti predloženih programom Vijeća učenika, bit će prikupljanje čepova. Ta  ekološko humanitarna akcija održat će se 20. 12. Vijeće učenika organizirat će i predavanja u vezi problema bacanja hrane pripremljene u školskoj kuhinji, a planiraju organizirati i volonterske aktivnosti. Pred kraj polugodišta planirani su i izbori naj osobu u svakom razredu, a na kraju školske godine osmaši bi trebali birati naj učitelja.

Na sjednici VU raspravljalo se i o neodrživom postupanju sa žvakaćim gumama. Mislav Matoić, učenik 5.b, iznio je nekoliko neugodnih situacija koje su se desile učenicima njegovog razreda. Vijeće učenika dogovorilo je plan aktivnosti kojima žele utjecati na rješavanje problema sa žvakama. O tom planu više u narednom članku. /Karla Hlebić, predsjednica VU; foto: S. L./