Sjećanja na život u Jugoslaviji

0
3952

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ),  poznatija samo kao Jugoslavija, osnovana je 1963. godine, a od završetka Drugog svjetskog rata (1945.) imala je  naziv Federativna Narodna Republika Jugoslavija.  Jugoslavija se sastojala se od 6 republika: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije,  Slovenije i Srbije. Vojvodina i Kosovo imale su status autonomnih pokrajina. Jugoslavija je imala oko 20 milijuna stanovnika, a površina države iznosila je 255. 000 km2.  Bila je poznata po tome što je imala pet nacionalnosti, tri vjere i dva pisma.

U Jugoslaviji su svi  učenici bili članovi pionirske organizacije. Svaki učenik prvog razreda na prigodnoj svečanosti  dobio je pionirsku kapu i šal te je polagao sljedeću pionirsku zakletvu.

“Danas, kada postajem pionir

Dajem časnu pionirsku riječ:

Da ću marljivo učiti i raditi,

Poštovati roditelje i starije,

I biti vjeran i pošten prijatelj,

koji drži svoju riječ;

Da ću voljeti našu domovinu

Socijalističku Federativnu Republika Jugoslaviju,

Da ću čuvati  bratstvo i jedinstvo

Svi njenih naroda i narodnosti

I cijeniti sve ljude svijeta

Koji žele slobodu i mir. “

Život u bivšoj Jugoslaviji bio je vrlo jednostavan. Budući da nije bilo interneta, društveni život je bio vrlo aktivan. Djeca su se družila na ulici igrajući nogomet, skrivača, klikera, a ponekad i rata.  Voljeli su ići na matineje (nedjeljne filmske predstave u 11 sati). Dana 25. svibnja  obilježavao se Dan mladosti. Na taj dan svoj je rođendan slavio tadašnji predsjednik Josip Broz kojeg su svi zvali drug Tito. Mjesecima su škole i vrtići pripremali skupove koji su se održavali na Dan mladosti.

Na taj dan od sela do sela, od grada do grada mladi diljem Jugoslavije nosili su štafetu. Završna manifestacija održavala se u Beogradu. U glavnom gradu Jugoslavije održavao se  najveći skup i jedan od izabranih mladih ljudi  predavao je štafetu predsjedniku Titu. Godine  1987. naš mali Ćićevac  imao je priliku ugostiti noćnu štafetu mladih. To je tada bila velika privilegija i čast.

Mladi su  u vrijeme Jugoslavije išli na omladinske radne akcije. Organizirao ih je Savez socijalističke omladine Jugoslavije. Sudionici radnih akcija radili  su na utvrđivanju obala rijeka, pošumljavanju, izgradnji cesta i sl. Na radnim akcijama često su sudjelovale brigade iz svih republika bivše Jugoslavije te se tako širilo bratstvo i jedinstvo.  Tako je bilo u vrijeme Jugoslavije. Za tadašnje generacije bilo je to lijepo razdoblje života. /Saška Krkić, foto: iz privatnog arhiva S. K./

Izvorni članak objavljen je u školskom digitalnom listu Đačka iskra

Saškin tata predaje štafetu