Kopački rit najveće je mrijestilište slatkovodnih riba u Hrvatskoj

0
665

Sutra (2. veljače) se obilježava Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa i tim povodom odlučili smo pisati o Kopačkom ritu, jednom od četiri zaštićena močvarna područja u Hrvatskoj.

Kopački rit nalazi se  na sjeveroistoku naše zemlje u Baranji i prostire se na više od 17.000 hektara. Među zaštićena močvarna područja uvršten je 1993. Dva najveća jezera u Kopačkom ritu su Kopačko jezero i Sakadaš, a zaštitni znak Kopačkog rita je orao štekavac. Za simbol ovog parka izabran je zato što se  na području Kopačkog rita gnijezdi najviše štekavaca na cijelom porječju rijeke Dunav. No, osim štekavca u Kopačkom ritu živi još 299 vrsta ptica, a ovo  močvarno područje važno je odmorište pticama močvaricama tijekom njihove proljetne i jesenske selidbe.

Orao štekavac – izvor Park prirode Kopački rit

Na stranici Parka prirode Kopački rit, piše i da tamo živi 20 vrsta vodozemaca i 10 vrsta gmazova te čak 50  vrsta različitih vrsta riba. Najzastupljeniji su šaran, štuka, som i smuđ, a upravo područje Kopačkog rita je najveće mrijestilište slatkovodnih riba u Hrvatskoj. Uz već spomenute životinjske vrste, ova je močvara staništa za broje vrste  beskralježnjaka i kukaca te čak 55 vrsta sisavaca. Među njima su i divlja mačka, vidra i jelen. 

Močvare su vrlo važne za kontrolu poplava

Kopački rit stanište je za 55 vrsta sisavaca – izvor – Park prirode Kopački rit

Kopački rit odlikuje se i bogatstvom biljnih vrsti. Ima ih više od 500, a najveći dio poplavne doline pokrivaju šume bijele vrbe te trska i šaš, najzastupljenije biljke u močvarnim predjelima. 

Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa obilježava se od 1971. s ciljem da se ukaže da je potrebno očuvati močvare, a ne ih isušivati jer one su vrlo važne za ekosustav. Osim što su stanište brojnim biljnim i životinjskim vrstama i zato su važne za očuvanje biološke raznolikosti, vrlo su važne  i za ublažavanje klimatskih promjena i  kontrolu poplava. Kopački rit poplavljen je više od tri mjeseca godišnje. To je važno za Baranju jer močvarna područja služe kao prirodne retencije (površine na kojima se privremeno zadržava voda radi zaštite od poplava). /Barbara Dvečko, 6. a; fotografije preuzete s interneta/

Kopači rit stanište je za 300 vrsta ptica – izvor – Park prirode Kopački rit