HomePovećaloVijeće učenika zahvalilo načelniku Franji Poljaku za popravak igračaka na igralištu uz...

Vijeće učenika zahvalilo načelniku Franji Poljaku za popravak igračaka na igralištu uz PŠ Fodrovec

Vijeća učenika u školama oblik su participacije (sudjelovanja) mladih u životu škole. Ona učenicima omogućuju da reagiraju na probleme i predlažu rješenja. Na prvoj sjednici VU (18. 10.) razgovarali smo o nekim problemima koje nas muče. Između ostalog bio je izložen i problem potrganih igrački (ljuljačke, tobogana i klackalice) na dječjem igralištu kod PŠ Fodrovec.

Na sjednici smo odlučili reagirati kao aktivni građani i zamoliti nadležne za rješavanje problema. Uz zamolbu smo odlučili priložiti i fotografije. No, na igralištu nas je dočekalo iznenađenje. Igračke su u međuvremenu popravljene. Truli pod na toboganu je zamijenjen novim, a popravljene su i klackalica i ljuljačke.

Umjesto da pišemo zamolbu, smatrajući da su i pohvale za riješene probleme dio aktivnog građanstva, načelniku Općine Franji Poljaku Vijeće učenika danas je uputilo pismo zahvale. Pismo zahvale u PDF formatu dostupno je ispod fotografije. /Redakcija/

Dječje igralište pored PŠ Fodrovec

Must Read