HomeGost urednikSve ovisi o mladima

Sve ovisi o mladima

Projekt „Sve ovisi o mladima“ ima za cilj povećati sudjelovanje mladih u procesima planiranja i donošenja odluka u općini Ćićevac. Zato je usmjeren na poticanje donositelje odluka da razvijaju  i unapređuju politike za mlade u Ćićevcu.

Nositelj projekta, udruga Okular, nastoji  motivirati i mlade. U tom cilju informira i educira mlade ljude iz općine Ćićevac o važnosti uključivanja u politike za mlade. Također nastoji informirati donositelje odluka o važnosti sudjelovanja mladih i stvaranju uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u procesu planiranja i odlučivanja. Udruga se zalaže za povećanje sudjelovanja mladih pri izradi Lokalnog akcijskog plana za mlade u općini Ćićevac. Također i za  raspodjelu proračunskih sredstava za mlade u skladu s  Lokalnim akcijskim planom.

Izvor: Udruga Okular – treninzi mladih zainteresiranih za aktivno građanstvo

S obzirom na nerazvijenost politika za mlade u općini Ćićevac, nedostatak Ureda za mlade, Lokalnog akcijskog plana za mlade, Vijeća mladih i niskih proračunskih sredstava za programe naimijenjenih mladima, Udruga Okular će nastojati poboljšati situaciju provođenjem spomenutog projekta. U tom cilju provode i i istraživanja o mladima te treninge zainteresiranih mladih osoba.

Izvor: Udruga Okular – treninzi mladih zainteresiranih za aktivno građanstvo

Zato je uspostavljen i VIRTUALNI URED ZA MLADE. Projekt se projekt provodi od 1. travnja do 31. listopada 2021. Projekt provodi udruga mladih Okular, a u sklopu programa „Aktivni građani – bolje društvo : Zalaganje za suradnju i demokratski razvoj Srbije “. Projekt je podržan i od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). /Sanja Ivanović /

Izvorni članak objavljen je u školskim digitalnim novinama ĐAČKA ISKRA.

Izvor: Udruga Okular – treninzi mladih zainteresiranih za aktivno građanstvo

Must Read