HomeGost urednik"Govorko" – aplikacija za lakšu komunikaciju djece s govornim poteškoćama

“Govorko” – aplikacija za lakšu komunikaciju djece s govornim poteškoćama

Aplikaciju “Govorko” kreiraju studenti Fakulteta elektrotehnike i informacijskih tehnologija zajedno s Udrugom „Otvorite svoje prozore“ i Udrugom „Kreativa Istok“.

Izrada aplikacije započela je 2019. Prvi koji je počeo raditi na ovom projektu bio je Gjorgji Smilevski. On je  izradio prvu verziju aplikacije. Cilj ove aplikacije bio je stvoriti alat koji će pomoći integraciji osoba s invaliditetom. Aplikacija se koristi za lakše izražavanje misli, osjećaja i potreba djece s posebnim potrebama. Ova aplikacija radi pomoću reproduciranja snimki glasova. Postoje verzije ženskog i muškog glasa. Kako bi korisnici mogli poslati glasovnu poruku, u aplikaciji se pojavljuju polja s različitim riječima i slikama. Ako pritisnete neko od polja, možete preslušati snimku glasa. Ova je aplikacija napravljena za osobe s govornim poteškoćama, osobe s cerebralnom paralizom, kao i osobe s intelektualnim teškoćama te osobe koje imaju poteškoće u govoru zbog ozljeda glave ili mozga.

Trenutno je aplikacija dostupna na makedonskom jeziku za korisnike Androida, ali kreatori rade na mogućnosti da aplikacija bude dostupna i na drugim jezicima, kao i korisnicima Applea. Zahvaljujući radu četvorice studenata s Elektrotehničkog fakulteta nastala je druga, naprednija verzija aplikacije. Profesor Branislav Gerazov rekao je da su studenti napravili znanstvenu studiju koja je prihvaćena za izlaganje. Do sada nije postojao nijedan komunikator na makedonskom jeziku, iako je bio potreban za komunikaciju osobama s posebnim potrebama. Prije su se koristile govorne ploče koje su bile vrlo skupe jer nisu bile dostupne na makedonskom tržištu i bilo ih je teško nabaviti.

Kada je aplikacija testirana, mnoga djeca koja su imala oštećenja govora pozitivno su reagirala na aplikaciju “Govorko”. Starija djeca koristila su aplikaciju da izraze svoja razmišljanja, dok su je mlađa koristila za imenovanje pojmova iz svakodnevnog života. Uvođenjem ove aplikacije u Makedoniji olakšat će se integracija osobe s invaliditetom. Istovremeno će im se omogućiti njihova komunikacija u svakodnevnom životu jer mogu izražavati svoje misli i osjećaje.  U priloženom videu pogledajte kako funkcionira aplikacija.

Autor: A. Dzukovska (9-1) 

Fotografije: internet  

Originalni članak objavljen je u školskom digitalnom listu L.A. IN-formator 

Must Read