Home Predstavljamo Na radionici o digitalnom građanstvu upoznali smo se s aplikacijama za izradu...

Na radionici o digitalnom građanstvu upoznali smo se s aplikacijama za izradu online peticija

Digitalni građanin je onaj tko se internetom služi etično i odgovorno

OŠ Horvati i OŠ Bukovac znatno su oštećene u potresu u ožujku. Roditelji učenika žele da njihova djeca pohađaju nastavu u primjerenim uvjetima te su u svibnju pokrenuli peticiju * za izgradnju novih škola. (* Peticija je  predstavka, zahtjev kojim  pojedinac ili neka skupina od nositelja državne vlasti (vladara, parlamenta, suda itd.) traži ostvarenje svojega prava ili želi zaštiti neki svoj interes.)

Učenici 7. b na radionici “Digitalno građanstvo”

Za svoje peticije potpise nisu skupljali na gradskim trgovima već su ih napravili putem interneta. Njihove peticije imali smo prilike vidjeti na Erasmus+ radionici Digitalno građanstvo jer je naš zadatak bio pronaći aplikacije koje omogućuju izradu online peticija. Na radionici održanoj 4. studenog,  čuli smo i za aplikaciju E-GRAĐANIN. Ta aplikacija pomaže svima koji se znaju služiti internetom da  bez čekanja i obilaženja kancelarija dobiju npr. izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih i brojne druge dokumente.

To su samo neke od mogućosti interneta, koje nam svima mogu pomoći da se čuje i naš glas i da budemo aktivni građani. Da bismo zaslužili da nas se nazove digitalnim građanima trebamo se internetom koristiti  odgovorno i etično. Trebamo znati šititi svojoju sigurnost i prava kao  i prava drugih u digitalnom svijetu te se mogućnostima interneta služiti  za unapređenje društva. I naravno stalno trebamo učiti o različitim mogućnostima interenta kao što smo to učili i na ovoj radionici. /Lorena Tremski, 7.b; foto: S. L./

Radionica je 11. 11. 2020. održana i u 8.b razredu

Must Read

Učenici Centra Vinko Bek pohvalili našu audiodeskripciju za film “Novac”

Slijepi i slabovidni učenici Centra rado glume u dramskim predstavama za koje pišu i scenarije Učenici 3. razreda usmjerenja za poslovne tajnike Centra za odgoj...

Učenici OOU “Lazo Angelovski” uspješni i za pandemije COVID-19

Teona Treneska, iz 8-5 razreda, jedna je  od učenica naše škole i sudionica natjecanja koja su se održavala unatoč pandemiji Covid-19 i to putem...

Na Međunarodni dan prava djeteta učenici 7. b razgovarali s pravobraniteljicom za djecu

Pravobraniteljica Pirnat Dragičević  napomenula je da se kroz učenička vijeća može utjecati na pitanja važna za učenike Na Međunarodni dan prava djeteta  bili...

Makedonski film “Vrba” – u konkurenciji za “Europskog Oscara”

Film „Vrba“ Milča Mančevskog  U SLUŽBENOJ JE KONKURENCIJI  za nagradu Europske filmske akademije (EFA), poznate i kao "Europski Oscar". Ove godine u konkurenciji je...

Završena prva etapa dogradnje školske zgrade PŠ Miholec

Prva etapa dogradnje školske zgrade PŠ Miholec je završena. Sagrađena je nova učionica, garderoba, sanitarni čvor i spojni hodnik koji vodi u staru školsku...