Skip to Content

EU komisija zapošljava čak 33.000 ljudi

Uz Dan Europe pišemo o institucijama EU

EU KOMISIJA ZAPOŠLJAVA ČAK 33.000 LJUDI

EU komisije je izvršno tijelo, a EU parlament i Vijeće EU donose zakone

Neven Mimica – hrvatski povjerenik u EU komisiji

Uz Dan Europe mi smo vam odlučili pojasniti kako funkcionira EU, koje su njene glavne institucije i koja institucija o čemu odlučuje. No prije toga samo kratko pojašnjenje zašto se Dan Europe obilježava baš 9. svibnja. Naime, tog je datuma 1950. godine Robert Schuman tadašnji ministar vanjskih poslova predložio stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ), čije bi članice udružile proizvodnju ugljena i čelika. Osnivačice EZUČ-a bile su Francuska, Zapadna Njemačka, Italija, Nizozemska, Belgija i Luksemburg. Nakon EZUČ nastaje još niz nadnacionalnih institucija iz kojih nastaje današnja Europska unija. EU zasad ima 28 članova dok se ne završi službeni postupak izlaska Velike Britanije iz EU.

Robert Schuman

Europski parlament – predstavlja građane svih članica zemalja EU. Ima 751 zastupnika, a  broj zastupnika iz jedne države ovisi o broju stanovnika te zemlje odnosno o udjelu u stanovništvu u EU. Sjedište EU parlamenta je u tri grada: Strasbourgu (Francuska, tu se 12 puta godišnje održavaju plenarne sjednice, to su sjednice na koje dolaze svi članovi parlamenta), Bruxellesu (Belgija, tamo se održavaju dodatne plenarne sjednice i sastanci odbora) i Luxembourgu (glavni grad države Luksemburg). Izbori za EU parlament su svakih 5 godina. Glavni zadatak EU parlamenta je donošenje zakona, a u tom zadatku ovlast dijeli s Vijećem EU. Zadatak mu je i nadzirati sve ostale institucije EU, posebno EU Komisiju. U ovlasti mu je i odobravanje ili odbacivanje imenovanja predsjednika Komisije i povjerenika, a može izglasati nepovjerenje i Komisiji u cjelini. Ima i ovlast donošenja ili odbacivanja proračuna EU.

Europsko vijeće se sastoji od čelnika država ili vlada država članica EU‑a. Ovo vijeće ne donosi odluke već ima ulogu određivanja političkih smjernica i glavnih ciljeva EU. EU vijećem predsjedava predsjednik koji istodobno ne može obavljati i funkciju predsjednika ili premijera u svojoj zemlji. Mandat predsjednika traje 2 i pol godine i može se obnoviti samo jednom. Bivši poljski premijer Donald Tusk trenutno je predsjednik Europskog vijeća. To mu je drugi mandat.

Donald Tusk

Vijeće Europske unije (zovu ga još i Vijeće ministara)- ima ovlasti u donošenju zakona (zajedno s EU parlamentom donosi i proračun) te razvija zajedničke vanjske i sigurnosne politike na temelju smjernica Europskog vijeća. Ima i ovlast sklapanja međunarodnih sporazuma. Članovi Vijeća EU su ministri iz svih država članica (po jedan ministar iz svake države, a o temi sastanka ovisi koji ministar će sudjelovati, npr. na Vijeću za okoliš sudjeluju ministri zaštite okoliša iz svake zemlje članice). Svaka od zemalja članica predsjedava EU vijećem šest mjeseci. Do lipnja ove godine EU vijećem predsjedava Malta.

Jean-Claude Juncker

Europska komisija – je izvršno tijelo EU (slično kao vlade u nekoj zemlji)i predstavlja EU u svijetu. EU komisija predlaže zakone, politike i programe djelovanja. Za provedbu odluka odgovorna je Europskom parlamentu i Vijeću EU. Od 2014. predsjednik Europske komisije je Jean-Claude Juncker, nekadašnji premijer Luksemburga. Članove Komisije neformalno se naziva “povjerenicima”, a oni su obično bivši ministri  zemlja članicama ili su obavljali neku drugu važnu političku funkciju. Hrvatski povjerenik u EU komisiji je Neven Mimica, bivši potpredsjednik Vlade za za vanjsku politiku i europske integracije. On je u EU komisiji zadužen za zaštitu potrošača. Za EU komisiju rade i brojni stručnjaci i administrativno osoblje, njih oko 33.000, a zapošljavaju se putem Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO). /pripremila Emanuela Koretić, 7.a; izvor podataka publikacija Kako funkcionira EU; fotografije preuzete s interneta/