Skip to Content

Rok za Nitratnu direktivu 1. srpanj, a orehovečki stočari nisu spremni

Projekt građanin

ROK ZA NITRATNU DIREKTIVNU 1. SRPANJ, A OREHOVEČKI STOČARI NISU SPREMNI  

Osmašima u  projektu pomažu  profesorica VGU-a Iva Kvaternjak, te Zavod za javno zdravstvo, Veterinarski zavod i Savjetodavna služba

Nemam uređena skladišta za kruti i tekući stajski gnoj u skladu sa zahtjevima Nitratne direktive jer nemam sredstava da to učinim. To je jedan od odgovora iz ankete koju su učenici naše škole prošli tjedan proveli među stočarima orehovečkog kraja. Cilj je ankete bio doznati koliko su naši stočari spremni za 1. srpnja, kad na snagu stupa Nitratna direktiva. Navedena direktiva je propis koji se Hrvatska obvezala provoditi stupanjem u Europsku uniju. Cilj je Nitratne direktive  spriječiti daljnje prekomjerno zagađivanje voda prouzročenog  neadekvatnom i prekomjernom gnojidbom te nepravilnim skladištenjem stajnjaka.

Ivka Kvaternjak – profesorica Visokog gospodarskog učilišta

Potoci Črnec i Kamešnica onečišćeni nitratima 

Vodama zagađenim nitratima ove smo se školske godine odlučili baviti u sklopu Projekta građanin, kojem je cilj potaknuti učenike na aktivno građanstvo. Ovo je treći put da se naša škola uključuje u Projekt građanin, a ova puta smo odabrali ovu ekološku temu jer u našem kraju većina stanovnika živi od poljoprivrede. Nositelji projekta su učenici  8.b, a njih je o problematici Nitratne direktive poučila profesorica Visokog gospodarskog učilišta dr. Ivka Kvaternjak.

Od nje su učenici,  doznali  da vode s udjelom  nitrata od 1,5 do 4 miligrama po litri,  spadaju u  onečišćene  vode. Baš u tu treću kategoriju  voda spadaju i vode potoka Črnca i Kamešnica.  Naime, osmaši  su u sklopu svog projekta dali analizirati  vode iz potoka na orehovečkom području. Analizu uzoraka vode izvršili su Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i Veterinarski institut iz Križevaca, a uzorke vode sa šest lokacija uzimali su učenici Karlo i Luka Matojić u društvu ravnatelja Stjepana Lučkog. Uzorci vode sa samo dvije lokacije imali su količinu nitrata od 1,1 i 1,4,  koja ih svrstava u drugu kategoriju voda, tj.  još čiste vode  jer sadrže umjerena onečišćenja. Radi usporedbe podataka još jedna analiza biti će izvršena početkom ožujka, a prikupljene podatke učenici će iznijeti na skupu kojeg planiraju organizirati 17. ožujka.

Svaki drugi anketirani nema uređena skladišta za stajnjak

Ovim skupom cilj im je utjecati na informiranost stočara o Nitratnoj direktivi jer unatoč tome što je o ovoj problematici bilo nekoliko predavanja na orehovečkom i križevačkom području, još  dosta stočara nije informirano o ovoj temi.  Naime, u već spomenutoj anketi provedenoj na uzorku od 54 stočarska gospodarstva, samo njih pola (27 gospodarstava), ustvrdilo je da imaju uređena odlagališta stajnjaka prema zahtjevima Nitratne direktive, a gotovo trećina (17 gospodarstava) još uvijek niti  ne zna što je Nitratna direktiva.  Na priloženim fotografijama pogledajte kakvi su neki od naših potoka./Antonela Štimac,8.b; foto: S.L./

Ravnatelj Stejpan Lučki i Karlo i Luka Matojić