Skip to Content

Ravnatelj Lučki: Pitanje e-udžbenika treba sustavno riješiti

Pitali smo učitelje

RAVNATELJ LUČKI: PITANJE E-UDŽBENIKA TREBA SUSTAVNO RIJEŠITI

Ukoliko se s e-udžbenicima prvo krene u bogatijim sredinama, to će dodatno povećati već ionako veliku razliku među školama

Nakon učenika anketu o e-udžbenicima proveli smo i u zbornici. Ova je anketa bila usmena, a učitelje smo pitali jesu li na stručnim skupovima raspravljali o uvođenju e-udžbenika. Pitali smo ih i kakvi bi po njihovom mišljenju trebali biti e-udžbenici, te kad očekuju da bi hrvatski učenici mogli dobiti e-udžbenike. Pročitajte što su nam rekli ravnatelj Stjepan Lučki, pedagoginja Gordana Ščetar i učitelj informatike Darko Višak.

Stjepan Lučki

Ravnatelj Stjepan Lučki – Na našim stručnim skupovima ravnatelja nismo raspravljali o uvođenju e-udžbenika. Smatram da bi udžbenici trebali biti interaktivni i ujedno omogućavati učenicima da u njima mogu raditi svoje bilješke i rješavati zadatke. Što se tiče pitanja kada bi e-udžbenici mogli doći u škole meni je to je teško reći, ali zalažem se da to bude onda kad se detaljno uredi sve potrebno oko prelaska na rad s e-udžbenicima. Ne bi bilo dobro da se sve dešava stihijski kao što se to događa s e-dnevnikom, da se svatko snalazi kako zna i umije. Npr. mi smo s e-dnevnikom krenuli ove školske godine kad je oko 50 posto škola već imalo e-dnevnik i to baš zato što pitanje e-dnevnika nije sustavno riješeno.
Treba dobro razmisliti i o financijskoj strani uvođenja e-udžbenika. Pretpostavljam da bi e-udžbenici mogli biti nešto jeftiniji jer za njih ne treba papir i tiskarska usluga. Odlukom Ministarstva udžbenike sada financiraju roditelji, treba svakako razmisliti bi li roditelji trebali financirati i tablete ili bi to trebala država. Zalažem se za to da se pitanje e-udžbenika sustavno riješi i da svi učenici imaju jednake mogućnosti korištenja e-udžbenika. Ukoliko dođe do toga da e-udžbenike prve počnu koristiti bogatije sredine s bolje opremljenim školama to će dodano povećati ionako veliku razliku među školama.

 Gordana Ščetar

Pedagoginja Gordana Ščetar – O uvođenju e-udžbenika bilo je riječi samo na skupovima u organizaciji nakladničkih kuća. Budući da u suvremenom društvu dolazi do sve većeg pomaka od tiskanih medija prema e-medijima, kao i sve veći odmak od klasičnih oblika učenja i pronalaženja podataka, a nove generacije učenika ne mogu zamisliti svoje obrazovanje bez uporabe novih tehnologija, smatram da će se u tom smislu u skorije vrijeme morati događati promjene.
Pretpostavljam da će se u sljedećih desetak godina početi uvoditi e-udžbenici, ali ne vjerujem da će u potpunosti zamijeniti tiskane, već će u prvo vrijeme vjerojatno služiti kao pomoćna sredstva u nastavi.

Darko Višak

Učitelji informatike Darko Višak – Na stručnim skupovima nismo raspravljali o e-udžbencima. Svakako se zalažem da oni budu interaktivni. Nešto e-udžbenika pojedinih nakladničkih kuća već ima, ali se vrlo malo koriste zbog kompliciranog sustava prijavljivanja. Problem je i u tome što su učenicima računala dostupna samo u informatičkoj učionici. Smatram da bi svi trebali imati tablete kad se donese odluka o prelasku na e-udžbenike.
U idućem tekstu čitajte što su nam na naše pitanje o e-udžbenicima odgovorili iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. /Klaudije Mažar, 8.b; foto: K.M./